درباره ما

درباره گلرزان

کشت زعفران به روش آیروپونیک که کیفیت و مرغوبیت زعفران را افزایش داداه است .

خداوند پتانسیل اینکه پیاز (زعفران) بارور شود را در وجودش قرار داده است، اما بسترش باید فراهم شود.آدم‌ها نیز همین گونه هستند خدا در وجودمان توانمندی‌ها و پتانسیل کارها را قرار داده است و باید شکوفا شود.

کار طبیعت این است گیاه ابتدا ریشه؛ بعد برگ و سپس گل می‌زند، اما در روش نوین هیدرپونیک زعفران قبل از  اینکه ریشه و برگ دهد، گل می‌زند!

در روش آیروپونیک مسیر به نوعی عوض شده و به گونه‌ای شده که ما با دما و رطوبت خاص و نور خاص و گاه تاریکی با استفاده از خواب طبیعی در رویش گیاه، تولید ایجاد کردیم، لذا برتری که نسبت به کشت سنتی دارد، قطر کلاله زعفران قطورتر است و به واسط اینکه خورشید و نور آفتاب نمی‌خورد در واقع رنگ آن غلیظ‌تر و بهتر و به نظر عطرش هم قابل تامل و بهتر است.


Goalreza.info@gmail.com